תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוקדמת עד 19.08.24 הרשמה מאוחרת עד
17.09.24
10 קילומטרים 120 ₪ 140 ₪
5 קילומטרים 100 ₪ 120 ₪
רכיבה 25 קילומטרים 120 ₪ 140 ₪
צעדה 3 קילומטרים 50 ₪ 60 ₪