הנחיות חשובות

הנחיות לרוכבים
 • לא תותר כניסה לשרוול הזינוק ורכיבה במסלול עם אופניים חשמליים!
 • ניתן לרכוב על אופני שטח עם מנוע עזר חשמלי במהירות של עד 25 קמ"ש (גילאי 19 ומעלה בלבד)
 • לא תותר רכיבת אופניים במסע ללא מספר אופניים שהונפק ע"י המארגנים. ענדו את מספר החזה מלפנים, בכדי שיוכלו לזהות את המסלול בו אתם רוכבים ולכוון אתכם כראוי.
 • לא תותר רכיבה במסע ללא חבישת קסדה.
 • יש לרכוב במסע עם אופניים תקינים בלבד, ועם בקבוק מים אחד לפחות.
 • תחומי האחריות של מארגני המסע יהיו בין הרוכב המוביל לרוכב המאסף, לאורך המסלול המסומן בלבד. אין לרכוב מחוץ לתחומים אלו.
 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה. הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות המארגנים והסדרנים.
 • יש לשמור על מרחק מינימאלי של לפחות שני מטרים מהרוכבים שלפניך, על-מנת לאפשר בלימת חירום.
 • עצירת רוכב אופניים או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני. במקרה של תקלה באופניים או פציעה יש לרדת מתחום הדרך ולהמתין בשול לרכב המאסף או לאמבולנס.
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 
הנחיות לרצים
 • שמרו על רווחים ביניכם עד הזינוק, מדידת הזמן האישי שלכם מתחילה רק כשתעברו את קו הזינוק.
 • ענדו את מספר החזה מלפנים, אחרת לא יוכלו לזהות ולכוון אתכם כראוי.
 • לאורך הדרך פזורים שטיחי ביקורת ומדידת זמני ביניים, חובה לעלות עליהם. שטיחי הביקורת מונחים בקצוות המסלול ובנקודות שונות.
 • חלוקת המים הינה גם בבקבוקים וגם בכוסות. הקפידו להשליך את הבקבוקים והכוסות לפחי המחזור לאחר השתיה.
 
הנחיות בריאות
 • בממוצע, במהלך האירוע, על השתייה להיות בתדירות של 15-20 דקות ובכמות של 1-2 כוסות מים.
 • אל תתאמצו מעבר ליכולות ולמוכנות האישית שלכם. אם אתם לא חשים בטוב - הימנעו מהשתתפות.
 • לאורך הציר יהיו פרוסים כוחות אבטחה ורפואה רבים. אם אתם חשים ברע במהלך הריצה או הרכיבה יש לעצור או להאט ולנסות להתאושש. אם אתם עדיין חשים ברע, פנו לכוחות הרפואה הפרושים לאורך המסלול.
 • מומלץ לכתוב בגב מספר החזה/האופניים מס' טלפון לחירום ורגישויות רפואיות מיוחדות
*הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה
 
זכרו, בריאותכם מעל הכול, אנא הקפידו על הנחיות הבריאות והבטיחות.