הנחיות לשמירת הטבעלתשומת לב המשתתפים והמבקרים באירוע!
שביל הבנים הדרוזים ממוקם ברצועת טבע מדהימה ויש לנו את הזכות לרוץ בה וליהנות מהנוף המיוחד.
אנא שמרו על הניקיון ועל הטבע!
  • את בקבוקי השתייה והפסולת זרקו לפחי המיחזור הממוקמים בנקודת הכינוס והסיום ולאורך המסלול.
  • אם תתקלו בחיות בר לאורך המסלול נא לא לגשת אליהן, לא להאכיל ולא להשקות אותן.
  • לא להשאיר שאריות אוכל בשטח.  
  • הימנעו מהשארת סיגריות דולקות בשטח ואת הבדלים זרקו לפח.
 הטבע הוא של כולנו ובשבילנו – שמרו עליו!