תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 23.07.20
הרשמה מוזלת עד 20.08.20 הרשמה מאוחרת עד
22.09.20
10 קילומטרים 90 ₪ 105 ₪ 120 ₪
5 קילומטרים 75 ₪ 80 ₪ 90 ₪
רכיבה 25 קילומטרים 90 ₪ 105 ₪ 120 ₪
צעדה 3 קילומטרים 40 ₪ 45 ₪ 50 ₪