מפות מסלולים

25 ק"מ רכיבה
10 ק"מ ריצה
5 ק"מ ריצה
3 ק"מ צעדה


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
*מסלול מיטיבי רכיבה בעלי יכולות טכניות ברמה בינונית ומעלה