ארוע שנתי של הזדהות ואחווה
להנצחת החללים הדרוזים

2