תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 04.10.18
הרשמה מאוחרת
04.10.18-29.10.18
10 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
5 קילומטרים 75 ש"ח 90 ש"ח
רכיבה 25 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
צעדה 3 קילומטרים 40 ש"ח 50 ש"ח
 
מי עדן
diadora
99 fm
כפיים
שותפים לדרךהמשרד לשיתוף פעולה אזוריהמועצה האזורית גליל תחתוןרשות הטבע והגניםמשטרת ישראלשירות בתי הסוהרקרנות השוטריםחבראיגוד האופניים בישראלtyrecהמועצה הדתית הדרוזית העליונהטורקימלון קיבוץ לביאפורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיותצה״למשמר הגבולכבאות והצלהמשרד ראש הממשלהשטראוס99.5 fmnature valleybzמועדון הצילום היצירתיהדקלאים