תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 04.10.18
הרשמה מאוחרת
04.10.18-29.10.18
10 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
5 קילומטרים 75 ש"ח 90 ש"ח
רכיבה 25 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
צעדה 3 קילומטרים 40 ש"ח 50 ש"ח
 
99 fm
כפיים
שותפים לדרךהמשרד לשיתוף פעולה אזוריהמועצה האזורית גליל תחתוןרשות הטבע והגניםמשטרת ישראלשירות בתי הסוהרקרנות השוטריםחבראיגוד האופניים בישראלtyrecהמועצה הדתית הדרוזית העליונהפורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיותצה״למשמר הגבולכבאות והצלהמשרד ראש הממשלה