תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 04.10.18
הרשמה מאוחרת
04.10.18-29.10.18
10 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
5 קילומטרים 75 ש"ח 90 ש"ח
רכיבה 25 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
צעדה 3 קילומטרים 40 ש"ח 50 ש"ח