תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
 
מקצה הרשמה מוזלת עד 28.07.22 הרשמה מאוחרת עד
13.09.22
10 קילומטרים 105 ₪ 120 ₪
5 קילומטרים 80 ₪ 90 ₪
רכיבה 25 קילומטרים 105 ₪ 120 ₪
צעדה 3 קילומטרים 45 ₪ 50 ₪