תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים
 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 26.07.21
הרשמה מוזלת עד 30.08.21 הרשמה מאוחרת עד
13.10.21
10 קילומטרים 90 ₪ 105 ₪ 120 ₪
5 קילומטרים 75 ₪ 80 ₪ 90 ₪
רכיבה 25 קילומטרים 90 ₪ 105 ₪ 120 ₪
צעדה 3 קילומטרים 40 ₪ 45 ₪ 50 ₪