תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוקדמת עד 21.08.23 הרשמה מאוחרת עד
19.09.23
10 קילומטרים 105 ₪ 120 ₪
5 קילומטרים 80 ₪ 90 ₪
רכיבה 25 קילומטרים 105 ₪ 120 ₪
צעדה 3 קילומטרים 45 ₪ 50 ₪