ערכת המשתתפים

ערכת המשתתפים
  • פרטים אודות מועד חלוקת הערכות ומיקום החלוקה יפורסמו בהמשך.
  • אנא הגיעו לאסוף את הערכות בימי החלוקה המקדימים ולא ביום האירוע, זאת על מנת להימנע מעמידה בתורים ועיכובים בזינוק.
  • ערכת המשתתף בריצה כוללת: חולצה מנדפת זעה, מספר חזה וצ'יפ מדידה*
  • ערכת המשתתף ברכיבה כוללת: חולצה מנדפת זעה ומספר אופניים
  • ערכת המשתתף בצעדה כוללת: חולצה מנדפת זעה ומספר חזה
  • לשם קבלת הערכה נא להגיע עם תעודה מזהה.
  • אם אוספים עבורך את הערכה, על האוסף להגיש צילום תעודה מזהה שלך, ואת טופס הצהרת הבריאות המצורף חתום על ידך, ייפוי כוח, כתנאי לקבלת הערכה עבורך
להדפסת הצהרת הבריאות    לחץ כאן