קפוץ לתוכן
15 ק"מ ריצה
10 ק"מ ריצה
5 ק"מ ריצה
4 ק"מ צעדה
30 ק"מ רכיבה
13 ק"מ רכיבה


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.