קפוץ לתוכן

15 ק"מ ריצה10 ק"מ ריצה5 ק"מ ריצה3 ק"מ צעדה30 ק"מ רכיבה18 ק"מ רכיבה

ירידה מצטברת: 525 מטר, טיפוס מצטבר: 543 מטר, טווח גובה: 372 מטר * גובה מצטבר – 330 מטר

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
*מסלול מיטיבי רכיבה בעלי יכולות טכניות ברמה בינונית ומעלה