קפוץ לתוכן

15 ק"מ ריצה
10 ק"מ ריצה
5 ק"מ ריצה
3 ק"מ צעדה
30 ק"מ רכיבה
18 ק"מ רכיבה

ירידה מצטברת: 525 מטר, טיפוס מצטבר: 543 מטר, טווח גובה: 372 מטר * גובה מצטבר – 330 מטר

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
*מסלול מיטיבי רכיבה בעלי יכולות טכניות ברמה בינונית ומעלה