ירידה מצטברת: 525 מטר, טיפוס מצטבר: 543 מטר, טווח גובה: 372 מטר * גובה מצטבר – 330 מטר
*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
*מסלול מיטיבי רכיבה בעלי יכולות טכניות ברמה בינונית ומעלה