קפוץ לתוכן
תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 23.8.17
הרשמה מאוחרת
24.8.17-12.9.17
15 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
10 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
5 קילומטרים 75 ש"ח 90 ש"ח
רכיבה 30 קילומטרים 90 ש"ח 120 ש"ח
רכיבה 18 קילומטר 75 ש"ח 90 ש"ח
צעדה 3 קילומטרים 40 ש"ח 50 ש"ח