לוגו


25 ק"מ רכיבה10 ק"מ ריצה5 ק"מ ריצה3 ק"מ צעדה


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
*מסלול מיטיבי רכיבה בעלי יכולות טכניות ברמה בינונית ומעלה
מי עדן
99 fm
כפיים
שותפים לדרךהמועצה האזורית גליל תחתוןרשות הטבע והגניםמשטרת ישראלשירות בתי הסוהרקרנות השוטריםחבראיגוד האופניים בישראלtyrecצה״למשמר הגבולכבאות והצלההדקלאים