קפוץ לתוכן
קטגוריות וגיל

גיל מינימום להשתתפות:
15 ק"מ - מגיל 16 ומעלה
10 ק"מ – מגיל 14 ומעלה
5 ק"מ – מגיל 13 ומעלה
צעידה 5 ק"מ – מגיל 6 ומעלה
רכיבה 30 ק"מ – מגיל 16 ומעלה
רכיבה 18 ק"מ – מגיל 13 ומעלה
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות ביום האירוע 15.9.17*
*רוכבים עד גיל 18 מחויבים באישור הורים בעת ההרשמה.

קטגוריות מנצחים (ריצה)
מקצה 15 ק"מ
נשים / גברים 
מקצה 10 ק"מ
נשים / גברים
מקצה 5 ק"מ 
נשים / גברים

 
*כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע.