מפות מסלולים


25 ק"מ רכיבה10 ק"מ ריצה5 ק"מ ריצה3 ק"מ צעדה


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
*מסלול מיטיבי רכיבה בעלי יכולות טכניות ברמה בינונית ומעלה