תאריכי הרשמה ותעריפים
 
מקצה הרשמה מוקדמת
עד 24.07.19
הרשמה מוזלת עד 22.08.19 הרשמה מאוחרת עד
16.09.19
10 קילומטרים 90 ₪ 105 ₪ 120 ₪
5 קילומטרים 75 ₪ 80 ₪ 90 ₪
רכיבה 25 קילומטרים 90 ₪ 105 ₪ 120 ₪
צעדה 3 קילומטרים 40 ₪ 45 ₪ 50 ₪
99 fm
כפיים
שותפים לדרךהמשרד לשיתוף פעולה אזוריהמועצה האזורית גליל תחתוןרשות הטבע והגניםמשטרת ישראלשירות בתי הסוהרקרנות השוטריםחבראיגוד האופניים בישראלtyrecהמועצה הדתית הדרוזית העליונהפורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיותצה״למשמר הגבולכבאות והצלהמשרד ראש הממשלה