לו"ז האירוע

5:30 פתיחת אירוע
6:45 זינוק 25 ק"מ רכיבה
7:15  זינוק 10 ק"מ ריצה
8:00  זינוק 5 ק"מ ריצה
9:00  זינוק 3 ק"מ צעדה

09:30 – חלוקת גביעים (במה מרכזית)
10:00 – טקס מרכזי (במה מרכזית)


* הלו"ז נתון לשינויים

Cut off time - זמני מקסימום לסיום המקצה
10 ק"מ ריצה - 01:40
5 ק"מ ריצה - 01:00
25 ק"מ רכיבה - 03:00
4 ק"מ צעדה - 01:15 
99 fm
כפיים
שותפים לדרךהמשרד לשיתוף פעולה אזוריהמועצה האזורית גליל תחתוןרשות הטבע והגניםמשטרת ישראלשירות בתי הסוהרקרנות השוטריםחבראיגוד האופניים בישראלtyrecהמועצה הדתית הדרוזית העליונהפורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיותצה״למשמר הגבולכבאות והצלהמשרד ראש הממשלה