קטגוריות וגיל

גיל מינימום להשתתפות:
10 ק"מ – מגיל 14 ומעלה
5 ק"מ – מגיל 13 ומעלה
צעידה 3 ק"מ – מגיל 6 ומעלה
רכיבה 25 ק"מ – מגיל 14 ומעלה
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות ביום האירוע 20.09.2019*
*רוכבים עד גיל 18 מחויבים באישור הורים בעת ההרשמה.

קטגוריות מנצחים (ריצה)
מקצה 10 ק"מ
נשים / גברים
מקצה 5 ק"מ 
נשים / גברים

 
*כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע.
99 fm
כפיים
שותפים לדרךהמשרד לשיתוף פעולה אזוריהמועצה האזורית גליל תחתוןרשות הטבע והגניםמשטרת ישראלשירות בתי הסוהרקרנות השוטריםחבראיגוד האופניים בישראלtyrecהמועצה הדתית הדרוזית העליונהפורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיותצה״למשמר הגבולכבאות והצלהמשרד ראש הממשלה